RSS лента

Summer BBQ

Posted on

Image

Soy sauce was used as a marinade for shrimps and a lots of onion and some fresh tomatoes were used for the chicken bbq. 

ImageImage

Summer 2012

Posted on

Pictures below are taken at Arnold park in Binghamton, NY 2011 (nostalgia) 

ImageImageImageImage

 

New York City

My favorite city in the world…ok, ok… the one which comes on 2nd place after Almaty :).

The Statue of LibertyTimes Square
One World Trade Center is being built on the location where once The World Trade Center stood

NYC at night,  view from Rockeffeller PlazaNYC at Night, view from Brooklyn Bridge

Butternut Squash Soup

Posted on

Butternut Squash дегенимиз кадимги аскабак. Американдыктар осы аскабакты супкада косады, тарттарга да, пирогтарга да косады. Кыскасы жасамайтын тагамдары жок.

soup1

— аскабак (канша керек екени бари коз молшермен)
— 1/2 стакан сут (оданда аз колдануга болады)
— су
— туз, бурыш

1. аскабакты тазалап, усактап кесип суда езилгенше писиремиз
2. аскабак ездилди-ау (немесе блендерден откизсен тезирек) дегенде сут, туз-бурыш косамыз жане кайнап бастаганда оширемиз.
3. сорпа дайын 🙂

негизи soup деген сорпа дегенге келмейтин сиякти, сорпа бульон емес пе?


					

Тангы ас

Posted on

Кимге калай билмеймин, бирак мен ушин тангы ас оте манызды, киширек кезимизде мамам бала-бакшага жиберер алдында бизди тойдырып апарады екен, кейин мектепте окып жургенде де папам тангы асымызды ишпесек уйден шыгармай коятын :). Тангы ас кунделикти биркелки болу кажет емес, уакытым болса тангы аска тагамдардын биразын коюга тырысамын, уакыт жок болганда дайын тангы ас ише саламыз. Америкада не коп, сол дайын тангы астын тури
коп.

brf1

Омлет:
— 1/4 кызыл бурыш
— 1/4 жасыл бурыш
— 1/2 орташа пияз
— 2-3 жумыртка

1. пиязды суык майда куырыныз
2. бурыштарды турап пиязга косып куырыныз
3. жумырткаларды араластырып 1 ас касык сут (манызды емес) туз, кара бурыш косыныз
4. куырылган кокенистердин устине куйып, оттын астын азайтып, какпагын жауып писириниз

Ithaca Festival, 2011

Posted on

Ithaca каласы бизден 1 сагаттык, ал Нью-Йорктан 4-5 сагаттык жерде орналаскан атакты университетимен, кишигирим саркырамаларымен, Finger Lake озенимен атакты. Биыл кезекти Ithaca Festival болып отти. Биыл 1ши рет барып отырмыз. Фестивальдa тагам, колонер жарменкелери, мектеп окушыларынын онерлери корсетилип 31 Мамыр — 3 Маусым аралыктарында болып отти.

Шыракка (свеча)арналган куты

Candle

Бисерден токылган гулдер. Иесинин айтуы бойынша 1 гул орта есеппен 2 сагат алады екен

Flower

Оте кызыкты сыргалар

earings

Жузим косылып жасалган сабындар (неше турли жемис-жидектерден жасалган сабындар болды). 1 сабын=$5 багасы 🙂

soaps

Амиштердин агаштан (дуб) жасаган ыдыстры. Дизайны оте кызык, туткасынан устап томен карай басып жинауга болады, сонда тактай секилди жиналып калады. Калай жасаган деп тан калдым шын айтсам, бирде-бир шеге колданбаган. Багасы ен киши колемдеги ыдыстар $35-дан басталады.

basket

Ramazan 2010

немесе Америкадагы менин 4ши Рамазан айым.

Ен алгашкы ораза устауым универде окып жургенде басталган еди. Одан кейинде устай алмай, Америкага келгенде кайта устап бастаган жайым бар. Мен ушин ен алгаш ораза устау диетамен байланысты болган еди. Ол кезде акыл айтып, жонге салып жиберетин динди жаксы билетин айналамда адамдар болган емес еди. Группамызда казак-турик лицейинде окыган бала бир куни Ораза айы басталады устаймыз ба баримиз бирге деп усыныс жасаганнан басталган еди. Айтып -буйтип саресине калай туруды, кешке калай, кай уакытта ашуды жалпы шарттарын тусиндирип берди. Бирак неликтен, не ушин немесе ким ушин устап жатканымызда ешкандай ешкимде сурак тумапты, мумкин баскалары ойланган шыгар бирак мени ол кезде ол сурак мазаламапты. Онын устине ораза устауыма туртки де болган папамнын анасы еди маркум, бирак оганда сурак койып басымды катырмаппын, окиништи-ак.
Бирак шукир :), казирги кунге шукир. Енди Амрикада Ораза айы калай отетинин айтайын. Барлык Aмeрика бойы кай мусылман калай откизетининен хабарым жок, бирак озим турып жаткан калашыктан бираз маглумат берейин. Осында араласатын турки елдер группамыз бар, азербайжан, турик, казак отбасылары биригип адетте апта сайын бир улкен уйде ифтар жасаймыз. Айналдырган 5-6 отбасымыз, арамызда адетте жасалынатын тамактарды болисемиз, мысалга мен бул апта тауыктан бир ыстык тагам жасап апарамын, алдынгы апта салат жасап апардым. Бул ифтарларга тек кана отбасылар емес, сонымен катар студент балдар да келеди. Сонымен жалпы санымыз 40-50ге шыгады. Бул ифтарлардын арасында мешитте де ифтар программалары болып турады. Осындагы буткил мусылман oтбасылар биригип Рамазан айы басталганнан бастап кунде мешитте ифтар береди. Адетте ол кундери студенттер немесе сол ифтар берушилердин достары таныстары шакырылады. Ал апта соны сенби куни буткил мусылман жамагатка арналган ифтар болады (community iftar/dinner секилди). Онын арасында Рамазан айы басталгалы мен еки рет ифтар бердим оз уйимде. Биреуси студенттерге, 2си отбасыларга арналган. Негизинде биз ифтар жасаганда, оте улкен ыдыстарга дайындаймыз, сосын шведский стол ретинде сервинг жасаймыз. Неге олай екенин билмедим, мумкин оте коп адам шакырганда солай онайырак болар. Оз басым осы стильди унатамын. Жинаганда да оте онай. Биылгы Рамазан оте busy отуде, сонысыменде оте кызыкты биыл. Бул апта мен типтен уйде ифтар жасамадым. Аптанын басынан аягына дейин барлык кундерге ифтарга шакырылдым.Мысалга, дуйсенби турикмендердин ифтарында едик, кеше турки группа болып  мешитте ифтар бердик, бугин марокколык бир танысымнин уйине барамын, ертен йорданиялык достарым мешитте ифтар береди. Онын аргы куни бир турик досымнын уйинде ифтар, одан кейин пакистандык ифтар, одан кейинги озимиздин беретин ифтар :). Ораза айы осындай ифтарларымен кызыкты.
Сиздерге де дамди рамазан ифтарларын тилеймин :).
пс. суреттерге тусируге мумкиндик болмады, инш 1-2 сурет тусируге тырысамын.

Ramazan 2010
rmz 2010